Χρόνος, ο υποκειμενικός.

27-01-19

IMG_20190127_225138.jpgIMG_20190127_225121.jpg